№ 3 (2014)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF (Русский)

Зміст

Наукові дослідження

К вопросу повышения долговечности подрельсовых оснований на железных дорогах Украины PDF
O. N. Pshinko, V. V. Pristinskaya 4–10
Нелінійні хвилі деформації в волокнистом композиційному матеріалі у випадку неідеального контакту між компонентами PDF (Русский)
V. V. Danishevs'kyy, O. Ryzhkov 10–18
Розмірність простору реальних середовищ PDF (Русский)
A. S. Shipilov 18–27
Системний аналіз визначення ступеня забруднення атмосфери викидами шкідливих речовин від автотранспорту та стаціонарних джерел коксохімічного виробництва ПАТ «Євраз ДМЗ ім. Петровського» на основі натурних спостережень та даних розрахунків на ЕОМ PDF
V. Poltoratska 27–37
Результати дослідження несталих процесів на електричній моделі залежно від способу використання гідросистем PDF (Русский)
F. O. Korsun 37–43
Вибір оптимального рішення теплової ізоляції зовнішніх огороджувальних конструкцій PDF (Русский)
L. U. Dyachenko, D. Serbіchenko, O. S. Dyachenko, M. Vasilchenko 43-50
Екстремальне керування температурним режимом в умовах автоматизації технологічного процесу виробництва біогазу PDF
V. Uzhelovs'kyy, S. Tkachenko 50–58

Економіка та управління проектами

Державне регулювання чинників ціноутворення на житловому ринку регіонів України в контексті зниження вартості будівництва PDF
G. Stupniker 58–64

Гуманітарні проблеми

Образ міста очима мешканців PDF (Русский)
L. Chernova, Yu. Shelest, O. Ivannikova 64–71