№ 6 (2017)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF (Русский)

Зміст

Наукові дослідження

Впливи зміни режиму вологості грунтового масиву і передаваного на нього тиску на реалізацію просадочних властивостей лесових просадочних грунтів і... PDF (Русский)
V. I. Bolshakov, A. N. Motorny, N. A. Motorny 10-26
Особливості кінетики розпаду аустеніту і закономірності формування структури сталі С82DCr за безперервного охолодження PDF (Русский)
E. V. Parusov, S. I. Gubenko, A. P. Klimenko, I. N. Chuiko, L. V. Sahura 27-36
Еволюція понятійно-термінологічного апарату дослідження кластерів PDF
G. P. Yevseіeva, M. V. Savitsky 37-49
Метод «дерева відмов» в оцінці реалізованості календарного плану
T. V. Tkach, V. R. Mlodetskiy, O. V. Kirnos 50-58
Оптимізація структури системи за «холодного» резервування PDF (Русский)
S. N. Semenets, S. S. Nasonova, Yu. E. Vlasenko, L. Yu. Krivenkova 59-64
Оцінювання рівня забруднення атмосферного повітря стаціонарними та лінійними джерелами викидів PDF
О. А. Тymoshenko, А. V. Minovskaya 65-71
Принципи формування множини факторів, які впливають на техніко-економічні показники проектів реконструкції промислових підприємств PDF
V. V. Kovalov 72-77
Інтервальні оцінки розв’язання статистичної моделі управління PDF (Русский)
L. V. Tsibriy, S. S. Muliar 78-84
Удосконалення форм і методів упровадження інформаційно-комп’ютерних технологій для викладання курсу «інтелектуальна власність» студентам технічних вишів будівельної галузі PDF
V. A. Babenko 85-96
Математичне моделювання процесу обпалювання керамічної плитки PDF
L. I. Chumak, V. O. Uzelovsky, V. O. Chernenko 97-102
Інтегральний показник рівня професійного ризику PDF
Yu. P. Rogach 103-109
Підвищення точності первинних перетворювачів інклінометра для систем контролю орієнтації об'єктів PDF
L. I. Zhivtsova 110-116